Pojam prava reklamacije za polovna vozila

Pravo reklamacije za polovna motorna vozila objašnjava vam šta je obuhvaćeno navedenom reklamacijom i pod kojim uslovima, kao i koja su vaša prava i obaveze po pitanju navedenih reklamacijskih uslova.

Uslovi za ostvarivanje prava na reklamaciju

Uslovi za ostvarivanje prava na reklamaciju su detaljno opisani u prilogu “pravo na reklamaciju za korišćeno (polovno) vozilo” koji ide uz kupoprodajni ugovor koji se dobija prilikom kupovine vozila.

Rok i obuhvatnost reklamacije

Reklamacijski rok za kupljeno polovno vozilo je tri godine ili do 50.000 pređenih kilometara od datuma kupovine vozila.

Pravo reklamacije obuhvata:

  • Motor bez sistema za ubrizgavanje goriva
  • Menjač
  • Karoseriju

Reklamacija na akumulator i rashladno sredstvo klima uređaja

Reklamacija na akumulator se priznaje u periodu od 3 meseca od kupovine vozila bez obzira na broj pređenih kilometara.

Reklamacija na rashladno sredstvo klima uređaja se priznaje u periodu od 3 meseca od dana kupovine motornog vozila bez obzira na broj pređenih kilometara.